Kontakt

Telefon:
958 52 993

E-post:


Organisasjonsnummer:
917 970 408

Postadresse:
Velfjord Ungdomslag
c/o Monica Hansen Dypaune
Stavarhaugen 7
8960 Velfjord